AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA — Hani Kurumsaldık (29. Bölüm)

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı, podcast odaklı yeni nesil mecra Hani Kurumsaldık’ta 29. Bölüm yayınlandı. Bu bölümde “Ağızdan Ağıza Pazarlama” ana teması işlenirken, Mürsel Ferhat Sağlam tarafından sunulan podcast boyunca aynı zamanda “Ağızdan Ağıza Pazarlama Nedir?”, “Ağızdan Ağıza Pazarlama Niye Önemlidir?”, “Ağızdan Ağıza Pazarlama Nasıl Uygulanır?” sorularına dair de ayrıntılı bilgi verildi. İşte tüm detaylarıyla Hani Kurumsaldık ve 29. Bölüm!

Mart 2021’de yayın hayatına başlayan; kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temasına sahip “Hani Kurumsaldık”ın 29. bölümü yayınlandı. Bu bölümde “Ağızdan Ağıza Pazarlama” odağında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

29. Bölüm: Ağızdan Ağıza Pazarlama

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı popüler podcast serisi Hani Kurumsaldık, 29. bölümüyle yayında! Dijital Markalaşma Uzmanı, Akademisyen ve Yazar Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanıp sunulan Hani Kurumsaldık’ın bu bölümünde “Ağızdan Ağza Pazarlama” tüm yönleriyle değerlendirildi. Ağızdan Ağza İletişim olgusunun da konuşulduğu yayında ayrıca dijital ağızdan ağza pazarlamaya da değinildi. Tüm bunlara ek olarak podcastte ayrıca şu konulardan da bahsedildi;

👑 Ağızdan ağza pazarlama nedir?

👑 Word Of Mouth Marketing hakkında bilgi

👑 Ağızdan ağza pazarlama niye önemlidir?

👑 Ağızdan ağza iletişim nedir?

👑 Ağızdan ağza pazarlama ile ağızdan ağza iletişim arasındaki fark

Word Of Mouth Marketing

👑 Ağızdan ağza pazarlamanın özellikleri nelerdir?

👑 Sosyal medya odağında ağızdan ağza pazarlama

👑 Ağızdan ağza pazarlamanın literatürdeki diğer isimleri

👑 E-Womm nedir?

👑 Dijital ağızdan ağza pazarlama nedir?

👑 Markaların ağızdan ağza pazarlama stratejileri ne olmalı?

Bütünleşik pazarlama ve iş — ekonomi mecrası Branding Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Hani Kurumsaldık; Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music ve YouTube olmak üzere tüm dijital müzik ve video platformlarında!

Destekleyen Markalar

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı popüler podcast serisi Hani Kurumsaldık’ı destekleyen markalar;

 • Branding Türkiye
 • Dijital Markalaşma Eğitimi I DME
 • Dijital Markalaşma Okulu I DMO
 • Branding Türkiye Yayınları
 • Ajans Paradise
 • Medya Takip Merkezi
 • Medya Bilgi Rehberi
 • Dikeyeksen Yayıncılık
 • Kişisel Marka Akademisi
 • BrandyMe
 • AccessLand.Live
 • SendPulse
 • Sahiplen.com
 • Muyki
 • Üstün Patent

Branding Türkiye Destekliyor

Ulusal ve uluslararası birçok prestijli etkinliğin, konsept organizasyonların ve fayda odaklı yayınların daimi destekçisi olan bütünleşik pazarlama ve iş — ekonomi mecrası Branding Türkiye, yalnızca etkinlik odaklı alt markaları aracılığıyla etkinlik ve zirve düzenlemekle kalmayıp ekosistemi besleyen tüm organizasyonları medya sponsoru olarak destekliyor. Bu bağlamda Branding Türkiye, 3F Fenomeni odağında bir yayın politikasına sahip olan “Hani Kurumsaldık”ın ana sponsoru oldu.

Hani Kurumsaldık Nedir?

Mart 2021’de yayın hayatına başlayan Hani Kurumsaldık, Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kurulan podcast odaklı yeni nesil bir mecradır. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temasına sahip olan Hani Kurumsaldık; her Cumartesi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Müzik ve YouTube’da eş zamanlı olarak yayınlanmaktadır. Türkiye’de podcast kültürünün oluşmasına öncülük eden Hani Kurumsaldık’ın bazı bölümlerine akademisyenler, sektör profesyonelleri, uzmanlar, girişimciler, ceo’lar, STK temsilcileri, kamu yöneticileri ve yatırımcıların yanı sıra iş, sanat, medya, siyaset, spor ve teknoloji dünyasından tanınmış isimler de konuk oluyor.

HANİ KURUMSALDIK’I TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

--

--

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hani Kurumsaldık

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık