Hani Kurumsaldık Üniversite Temsilciliği

Hani Kurumsaldık Üniversite Temsilciliği

Hani Kurumsaldık Üniversite Marka Elçiliği

Kurumsallaşma, Dijitalleşme ve Markalaşma odağında bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirildiği Hani Kurumsaldık, üniversite temsilcileri arıyor.

Üniversite Temsilciliği

Başvuru Şartları

 • Üniversite öğrencisi olmak (önlisans, lisans, yüksek lisans)
 • Herhangi bir üniversite kulübü bünyesinde yer alıyor olmak
 • Daha önce herhangi bir etkinlikte görev almış olmak
 • İletişim becerisine sahip olmak
 • Organizasyon yeteneğine sahip olmak

Avantajlar

 • Kişisel gelişim
 • Kariyer fırsatlarına erişim
 • Network edinme imkanı
 • Ekip çalışması deneyimi
 • e-Kitaplara ücretsiz erişim
 • e-Raporlara ücretsiz erişim
 • Workshoplara ücretsiz erişim
 • Premium içeriklere ücretsiz erişim
 • Çekiliş ve indirimlerden öncelikli yararlanma fırsatı
 • Referans edinme fırsatı

--

--

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hani Kurumsaldık

Hani Kurumsaldık

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık