HANİ KURUMSALDIK MİKRO SİTESİ YAYINDA

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı, podcast odaklı yeni nesil mecra Hani Kurumsaldık’ın Mikro Sitesi yayında. İşte detaylar!

Hani Kurumsaldık — Mikro Site

Dijital Markalaşma Uzmanı, Akademisyen ve Yazar Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanıp sunulan ve Mart 2021’de yayın hayatına başlayan; kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temasına sahip “Hani Kurumsaldık”ın mikro sitesi yayınlandı.

Günümüz internet dünyasında, çeşitlenen sosyal ağlar ve dijital mecralar beraberinde birçok linki zorunlu kılmakta. Tüm bu artan link sayısı ise bilhassa sosyal medyada sabit bir şekilde paylaşılmaya pek müsait olmuyor. Zira sosyal ağ hesaplarının bio kısmında genellikle 1 link paylaşılacak kadar alan mevcut .

Peki böyle bir durumda ne yapılmalı?

Tüm Linkler Tek Yerde

Evet, ister kurumsal ister kişisel marka olun, hiç fark etmez. Aynı anda birçok sosyal ağda sayfanız, birçok mecrada profiliniz olabilir.

Hani Kurumsaldık Mikro Sitesi

İşte, tüm bu linkleri statik bir şekilde tek çatı altında toplamak için “tüm linkler tek yerde” mantığıyla hareket etmeniz gerekiyor. Bunun içinse belli dijital araçlar var. Bunlardan biri de yerli bir girişim olan Linktr.ee

Daha önce “Branding Türkiye Öneriyor” kategorisinin “Girişim Önerileri” kısmında yer verdiğimiz benzer girimlerle de tüm linklerinizi tek bir yerde toplayabilirsiniz.

Hani Kurumsaldık Mikro Sitesi Yayında

Türkiye’nin en popüler ve en çok dinlenen podcast serisi olan Hani Kurumsaldık’ın Linktr.ee’deki mikro sitesi yayınlandı. Bu mikro sitede Hani Kurumsaldık ile ilgili tüm linklere ulaşmanız mümkün. Diğer bir ifadeyle hazırlanan bu mikro site aracılığıyla Hani Kurumsaldık’ın; Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube, Telegram, TikTok, Medium, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Podvine başta olmak üzere tüm dijital sayfalarını ziyaret edebilir, Hani Kurumsaldık’ın basında çıkan haberlerini okuyabilir ve son yayınlanan güncel podcastleri dinleyebilirsiniz. Buna karşın Reklam ve Sponsorluk hakkında bilgi edinebilir, Hani Kurumsaldık Nedir? sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Mikro Siteyi Ziyaret Et

Hani Kurumsaldık — Logo

Hani Kurumsaldık Nedir?

Mart 2021’de yayın hayatına başlayan Hani Kurumsaldık, Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kurulan podcast odaklı yeni nesil bir mecradır. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temasına sahip olan Hani Kurumsaldık; her Cumartesi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Müzik ve YouTube’da eş zamanlı olarak yayınlanmaktadır. Türkiye’de podcast kültürünün oluşmasına öncülük eden Hani Kurumsaldık’ın bazı bölümlerine akademisyenler, sektör profesyonelleri, uzmanlar, girişimciler, ceo’lar, STK temsilcileri, kamu yöneticileri ve yatırımcıların yanı sıra iş, sanat, medya, siyaset, spor ve teknoloji dünyasından tanınmış isimler de konuk oluyor.

HANİ KURUMSALDIK’I TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

--

--

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hani Kurumsaldık

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık