PAHALILIK SORUNSALI — Hani Kurumsaldık (26. Bölüm)

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı, podcast odaklı yeni nesil mecra Hani Kurumsaldık’ta 26. Bölüm yayınlandı. Bu bölümde “Pahalılık Sorunsalı” ana teması işlenirken, Mürsel Ferhat Sağlam tarafından sunulan podcast boyunca aynı zamanda “Hayat Pahalılığı?”, “Gıda Fiyatları Niye Arttı?”, “Her Şey Niye Bu Kadar Pahalı?” sorularına dair de ayrıntılı bilgi verildi. İşte tüm detaylarıyla Hani Kurumsaldık ve 26. Bölüm!

Hani Kurumsaldık — Pahalılık Sorunsalı

Mart 2021’de yayın hayatına başlayan; kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temasına sahip “Hani Kurumsaldık”ın 26. bölümü yayınlandı. Bu bölümde “Pahalılık Sorunsalı” odağında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Hani Kurumsaldık 26. Bölüm: Pahalılık Sorunsalı

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı popüler podcast serisi Hani Kurumsaldık, 26. bölümüyle yayında! Dijital Markalaşma Uzmanı, Akademisyen ve Yazar Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanıp sunulan Hani Kurumsaldık’ın bu bölümünde “Pahalılık” tüm yönleriyle değerlendirildi. Bu hafta “Market, Eğitim, Kültür ve Eğlencedeki Pahalılık” temalı bir yayın gerçekleştirilirken, podcast boyunca; Türkiye’de hayat pahalılığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitim, kültür, eğlence, gıda, market, teknoloji, temel ihtiyaçlar vs. başta olmak üzere genel manada hayattaki pahalılığa değinilen yayında ayrıca şunlar konuşuldu;

👑 Açlık sınırı nedir?

👑 Yoksulluk sınırı nedir?

👑 Bekar bir insanın yaşama maliyeti nedir?

👑 Market fiyatlarındaki genel pahalılık

👑 Temel gıda maddelerindeki pahalılık

Hayat Pahalılığı

👑 Eğitimdeki pahalılık

👑 Kültürel faaliyetlerdeki pahalılık

👑 Eğlencedeki pahalılık

👑 Türkiye’de ajans sektörünün durumu

👑 Ucuz iş yaparak piyasayı öldüren ajanslar

👑 Bedava çalışan ajanslar

👑 Türkiye’de teknoloji neden pahalı?

👑 Teknoloji ürünlerindeki pahalılık

👑 Hayat pahalılığı

👑 Çocuk büyütme masrafı

👑 Üretici fiyatları ile raf fiyatları arasındaki fark

👑 Pahalılığın ana sebepleri

Bütünleşik pazarlama ve iş — ekonomi mecrası Branding Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Hani Kurumsaldık; Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music ve YouTube olmak üzere tüm dijital müzik ve video platformlarında!

Destekleyen Markalar

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı popüler podcast serisi Hani Kurumsaldık’ı destekleyen markalar;

  • Branding Türkiye
  • Dijital Markalaşma Eğitimi
  • Branding Türkiye Yayınları
  • Ajans Paradise

Branding Türkiye Destekliyor

Ulusal ve uluslararası birçok prestijli etkinliğin, konsept organizasyonların ve fayda odaklı yayınların daimi destekçisi olan bütünleşik pazarlama ve iş — ekonomi mecrası Branding Türkiye, yalnızca etkinlik odaklı alt markaları aracılığıyla etkinlik ve zirve düzenlemekle kalmayıp ekosistemi besleyen tüm organizasyonları medya sponsoru olarak destekliyor. Bu bağlamda Branding Türkiye, 3F Fenomeni odağında bir yayın politikasına sahip olan “Hani Kurumsaldık”ın ana sponsoru oldu.

Hani Kurumsaldık Nedir?

Mart 2021’de yayın hayatına başlayan Hani Kurumsaldık, Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kurulan podcast odaklı yeni nesil bir mecradır. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temasına sahip olan Hani Kurumsaldık; her Cumartesi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Müzik ve YouTube’da eş zamanlı olarak yayınlanmaktadır. Türkiye’de podcast kültürünün oluşmasına öncülük eden Hani Kurumsaldık’ın bazı bölümlerine akademisyenler, sektör profesyonelleri, uzmanlar, girişimciler, ceo’lar, STK temsilcileri, kamu yöneticileri ve yatırımcıların yanı sıra iş, sanat, medya, siyaset, spor ve teknoloji dünyasından tanınmış isimler de konuk oluyor.

HANİ KURUMSALDIK’I TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

--

--

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hani Kurumsaldık

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık