KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK— Hani Kurumsaldık (25. Bölüm)

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı, podcast odaklı yeni nesil mecra Hani Kurumsaldık’ta 25. Bölüm yayınlandı. Bu bölümde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ana teması işlenirken, Mürsel Ferhat Sağlam tarafından sunulan podcast boyunca aynı zamanda “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?”, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Niye Önemlidir?” sorularına dair de ayrıntılı bilgi verildi. İşte tüm detaylarıyla Hani Kurumsaldık ve 25. Bölüm!

Hani Kurumsaldık — Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Mart 2021’de yayın hayatına başlayan; kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temasına sahip “Hani Kurumsaldık”ın 25. bölümü yayınlandı. Bu bölümde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” odağında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Hani Kurumsaldık 25. Bölüm: Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı popüler podcast serisi Hani Kurumsaldık, 25. bölümüyle yayında! Dijital Markalaşma Uzmanı, Akademisyen ve Yazar Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanıp sunulan Hani Kurumsaldık’ın bu bölümünde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” tüm yönleriyle değerlendirildi. Bu hafta “A’dan Z’ye Kurumsal Sosyal Sorumluluk” temalı bir yayın gerçekleştirilirken, podcast boyunca; kurumsal sosyal sorumluluk nedir?, nasıl uygulanır? soruları odağında değerlendirmelerde bulunuldu. Branding Türkiye’nin ve Hani Kurumsaldık’ın gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerine de değinilen yayında ayrıca şunlar konuşuldu;

👑 Kurumsal sosyal sorumluluk nedir?

👑 Sosyal sorumluluk davranışı nedir?

👑 Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası nasıl uygulanır?

👑 Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası ile kurumsal sosyal sorumluluk davranışı arasındaki farklar

👑 Yeşil Pelerinli Markalar Kampanyası

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

👑 Sosyal sorumluluk türleri nelerdir?

👑 Kurumsal sosyal sorumluluğun şartları nelerdir?

👑 Hani Kurumsaldık’ın sosyal sorumluluk anlayışı

👑 Branding Türkiye’nin sosyal sorumluluk anlayışı

👑 Markalar sosyal sorumluluktan neden korkuyor?

👑 Kurumsal sosyal sorumluluğun avantajları

👑 Kurumsal sosyal sorumluluğun dezavantajları

👑 Kurumsal sosyal sorumluluk yönetimi

Bütünleşik pazarlama ve iş — ekonomi mecrası Branding Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Hani Kurumsaldık; Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music ve YouTube olmak üzere tüm dijital müzik ve video platformlarında!

Destekleyen Markalar

Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temalı popüler podcast serisi Hani Kurumsaldık’ı destekleyen markalar;

  • Branding Türkiye
  • Dijital Markalaşma Eğitimi
  • Branding Türkiye Yayınları
  • Ajans Paradise

Branding Türkiye Destekliyor

Ulusal ve uluslararası birçok prestijli etkinliğin, konsept organizasyonların ve fayda odaklı yayınların daimi destekçisi olan bütünleşik pazarlama ve iş — ekonomi mecrası Branding Türkiye, yalnızca etkinlik odaklı alt markaları aracılığıyla etkinlik ve zirve düzenlemekle kalmayıp ekosistemi besleyen tüm organizasyonları medya sponsoru olarak destekliyor. Bu bağlamda Branding Türkiye, 3F Fenomeni odağında bir yayın politikasına sahip olan “Hani Kurumsaldık”ın ana sponsoru oldu.

Hani Kurumsaldık Nedir?

Mart 2021’de yayın hayatına başlayan Hani Kurumsaldık, Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kurulan podcast odaklı yeni nesil bir mecradır. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ana temasına sahip olan Hani Kurumsaldık; her Cumartesi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Müzik ve YouTube’da eş zamanlı olarak yayınlanmaktadır. Türkiye’de podcast kültürünün oluşmasına öncülük eden Hani Kurumsaldık’ın bazı bölümlerine akademisyenler, sektör profesyonelleri, uzmanlar, girişimciler, ceo’lar, STK temsilcileri, kamu yöneticileri ve yatırımcıların yanı sıra iş, sanat, medya, siyaset, spor ve teknoloji dünyasından tanınmış isimler de konuk oluyor.

HANİ KURUMSALDIK’I TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

--

--

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hani Kurumsaldık

Mürsel Ferhat Sağlam ve Elif İrem Yavuzer tarafından hazırlanan Hani Kurumsaldık, Branding Türkiye ana sponsorluğunda Spotify'da! #HaniKurumsaldık